<
2018
Sep. 21. 2018
Mr. Yuki Tsunakawa & Ms. Yukiko Hiraishi received eOutstanding Poster Awardf at the student presentation in Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2018. Photo
Aug. 28. 2018
A collaborative paper with JAXA is published on International Journal of Molecular Sciences. This paper is the first US-Japan collaborative research "Kibo" experiment. link
Aug. 22. 2018
A collaborative paper with Dr. Etsuro Ito (Hirosaki University) is published on American Journal of Human Genetics. link
July. 27. 2018
Dr. Satoru Takahashi won "2018 ISS Award for Compelling Results" at ISS R&D Conference.
Jun. 30. 2018
Mr. Yuki Tsunakawa won the First Place at The 17th International Joint Mini-Symposium on Molecular and Cell Biology in Kyoto University. "MafB promotes osteoclastogenesis: Relevance for the osteolysis mechanism in Multicentric Carpal Tarsal Osteolysis."(Oral sessions) photo
Jun. 19. 2018
A collaborative paper with IIIS is published on Nature. link
Jun. 15. 2018
A collaborative paper with Dr. Kenichi Asano (Tokyo University of Pharmacy and Life Science) published on Journal of Immunology. link
Jun. 13. 2018
A collaborative paper with Dr. Pleasantine Mill (University of Edinburgh) is published on eLIFE. link
May. 17. 2018
A collaborative paper with Dr. Yoshinori Sato(Showa University) and Dr. Hiroyasu Tsukaguchi is published on Kidny International. link
May. 15. 2018
A collaborative paper with Dr. Taishin Akiyama (Riken) is published on Biochemical and Biophysical Research Communications . link
May. 01. 2018
A collaborative paper with Prof. Bernd K Flleichmann (University of Bonn) is published on Islets. link
Apr. 04. 2018
A collaborative paper with Prof. Wataru Nishimura (International University of Health and Welfare School of Medicine) is published on Islets. link
Mar. 23. 2018
Ms. Jeon Hyojung received 2017 Young Investigator Award in Doctoral Programs in Bipmedical Sciences and Clinical Sciences.
Mar. 23. 2018
Mr. Hiromasa Wakui received 2017 Excellent research Award at Master's Program in Medical Sciences.@Photo
Feb. 10. 2018
Mr. Toshiaki Usui won the Investigators Award at The 7th Chronic Kidney Disease Frontier Meeting in Nagoya. "The function of MafB for the maintenance of podocytes."(Oral sessions)
JAN. 29. 2018
Ms. Megumi@Katoh's paper is published in Molecular and Cellular Biology. Link
JAN. 11. 2018
Dr.Hossam Hassan Shawki's paper is published in PloS One. Link
JAN. 10. 2018
Ms.Yunshin Jung received 2017 Student Award at School of Integrative and Global Majors (SIGMA).
JAN. 03. 2018
Mr. Akihiro Kuno's paper is published in BMC Genomics. Link
2017
Dec. 29. 2017
Dr. Miki Shimbo's paper is published in PLoS One. Link
Dec. 19. 2017
Dr. Andrea Corsinotti's paper is published in eLife. Link
Dec. 15. 2017
Dr. Michito Hamada reseived Encouraging Prize (Syourei Syo) of Japanese Association for Laboratory Animal Science in 2017FY.
Dec. 13. 2017
M‚’. Hiromasa Wakui's paper is published in Biochemical and Biophysical Research Communications. link
Dec. 07. 2017
Ms. Yunsin Jung's paper is published in Endocrinology. link
Dec. 05. 2017
Ms. Yunsin Jung's paper is published as co-author in Cell Reports. link
Nov. 29. 2017
The 3rd Annual Anatomy Group Meeting was held.link
Nov. 22. 2017
Dr. Michito Hamada's paper is published in Nature Communications. link
Nov. 03. 2017
Dr. Susumu Nishimura was awarded "The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Starin (Zuihoujyukousyo)" in 2017.
Sep. 27. 2017
Mr. Riku Suzuki received ePoster Presentation Awardf at the student presentation in Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2017. Photo
Sep. 07. 2017
A collaborative paper with JAXA is published on Scientific Reports. Univ.website link
Sep. 05. 2017
A collaborative paper with Prof. Ikuo Tsunoda (Kinki University) is published on Scientific Reports. link
Sep. 04. 2017
A collaborative paper with Prof. Masatsugu Ema (Shiga University of Medical Science) is published on Development. link
Aug. 05. 2017
A collaborative paper with JAXA is published on Physiological Reports. link
Jul. 18. 2017
A collaborative paper with Prof. Fumihiro Sugiyama (Laboratory Animal Resource Centere) is published on Experimental Animals. link
Jun. 17. 2017
The International Symposium held by Transborder Medical Reserch Center in Tsukuba City, was a great success.
Jun. 07. 2017
A collaborative paper with Prof. Takashi Shiga (Department of Neurobiology, Faculty of Medicine) is published on PloS One. link
Jun. 06. 2017
Mr. Toshiaki Usui won "Best Abstracts Presented By Young Authors" at ERA-EDA CONGRESS Madrid, Spain, June 3rd-6th 2017.
May. 27. 2017
Mr. Toshiaki Usui won the Best Poster Presentation at the 60th Annual Meeting of the Japanese Society of the Nephrology.
May. 02. 2017
Mr.Takaaki Ojima won the Best Poster Presentation of the selective clinical clerkship. Photo
Apr. 21.2017
A collaborative paper with Prof. Yasunori Kanaho (Faculty of Medicine) is published on the Molecular and Cellular Biology. Link
Apr. 20. 2017
A collaborative paper with Prof. Masatsugu Ema (Siga University of Medical Science) is published on the Molecular and Cellular Biology. link
Apr.11. 2017
A collaborative paper with Prof. Akihiko Yoshimura and Dr. Takashi Shichita (Keio University) is published on Nature Medicine. Link
Mar. 05. 2017
A collaborative paper with Prof. Engel JD(Univ. of Michigan) is published on the Molecular and Cellular Biology. Link
Mar. 01. 2017
Dr. Michito Hamada received ‘Best Presentation Award’ of The 45th Annual Meeting (Dec.5~7) of the Japanese Society for Immunology. Link
Feb. 22. 2017
A collaborative paper with Prof. Masayuki Yamamoto(Tohoku University) is published on Cell Reports. Link
Feb. 21. 2017
Astronaut Takuya Onishi held a mission-reporting event for the general public at Tokyo dome City. In Part 3 of talk session, Prof. Satoru Takahashi joined and discussed. Photo

Feb.10. 2017
A collaborative paper with Prof. Syosei Yoshida (National Institute for Basic Biology) is published on Stem cell Reports. Link
Feb.10. 2017
Transborder Medical Research Center Symposium Link
Feb. 09. 2017
A collaborative paper with Prof. Hironobu Morita (Gifu University) is published on the Journal of Physiological Sciences. Link
Jan. 26. 2017
A collaborative paper with Prof. Masashi Yanagisawa (IIIS) is published on eLife. Link
2016
Dec. 23. 2016
Dr. Ryusuke Koshida's paper is published as co-author in Biochemical and Biophysical Research Communication. Link
Dec. 11. 2016
Mr.Toshiaki Usui received ‘Advance Encourage Award’ at Advans workshop 2016.
Dec. 02. 2016
Ms. Risa Fujii received ‘Poster Competition Award’ at the 39th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan.
Nov. 01. 2016
Dr. Hisashi Oishi gets promoted to Professor at Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University.
Sep. 19. 2016
Ms. Kaushalya Kulathunga received eOral Presentation Awardf and Mr. Hiromasa Wakui received ePoster Presentation Awardf at the student presentation in Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2016
Jun. 25. 2016
Ms. Yunshin Jung & Ms. Megumi Kato get awarded at 2016 15th KU-NTU-UT International Student Mini-Symposium on Life Sciences. More
Jun. 13. 2016
A collaborative paper with Prof. Hitoshi Shimano (University of Tsukuba) is published on Scientic Reports. Link
Jun. 05. 2016

MMCB2016 (The 24th International Symposium on Molecular Cell Biology of Macrophages)
Speaker: Dr. Michito Hamada Photo

May. 24. 2016
Dr. Andrea Corsinotti's paper is published as co-author in Cancer Cell. Link
May. 23. 2016
Dr. Seishi Ogawa's (Kyoto University) paper about konck-out mouse by using CRISPAR/Cas9 is published on Nature. Link
Apr. 28. 2016
The research paper by Mr. Al-Sayed Al-soudy from Cairo University has been published in Genesis . Link
Mar. 22. 2016
Ms. Tran Thi Nu Mai's paper is published in FBS openbio. Link
Mar. 18. 2016
Dr. Gavin Davey at Trinity College, University of Dublin visits as a guest in the lab.
Mar. 17. 2016
Ms. Dhouha Daassi's paper is published in Biochemical and Biophysical Research Communications. Link
Mar. 08. 2016
Mr. Hossam Hassan Shawki Mohamed's paper is published in Experimental Animals.
Mar. 04. 2016
Ms. Joen Hyojung's paper is publihsed in PloS One. Link
Feb. 22. 2016
Mr. Ahmed Abdellatif's paper is published in PloS One. Link
Feb. 17. 2016
Prof. Satoru Takahashi is selected 2015 BEST FACULTY MEMBER in Univ. of Tsukuba.
Feb. 09. 2016
Students of Junior High School at Komaba, University of Tsukuba visit our laboratory.
Feb. 05. 2016
Dr. Michito Hamada is awarded Research Grants of Princess Takamatsu Cancer Research Fund in 2015.
Jan. 28. 2016
Ms. Miki Shimbo's paper is published in Experimental Animals. . Link
Jan. 25. 2016
A collaborative paper Prof. Engel JD (Univ. of Michigan) is published on the Journal of Clinical Investigation.
2015
Nov. 08. 2015
Mr. Akihiro Kuno published a new research paper as co-author in Nature Protocols. Link
Nov. 04. 2015
Dr. Michito Hamada's paper is published as co-author in Cell Reports. Link
Oct. 30. 2015
Dr. Susumu Nishimura was selected in 2015Cas a Bunkakorosha (Person of Cultural Merit).
Oct. 29. 2015
The first paper about JAXA Kibo project is published on the web of PLoS One. Link
Oct. 27. 2015
Dr. Risa Okada's paper is published in Scientific reports. Link
Oct. 13. 2015
Assistant Professor, Dr. Andrea Corsinotti (in University of Edinburgh) visits our laboratory.
Oct. 01. 2015
Mr. Al sayed Al soudy attends our laboratory.
Aug. 04. 2015
A collaborative paper with Prof. Yasunori Kanaho (University of Tsukuba) is published on the web of Nature Communications. Link
Jul. 31. 2015
Prof. Hany El-Shemy at Cairo University visits as a guest in our lab and give a seminar. Title" Effects of some plant-derived anti-leukemic drugs on individualized leukemic-cell population profiles in egyptian patients." Photo
Jul. 29. 2015
The first paper about JAXA Kibo project is published on the web of PLoS One. Link
Jul. 21. 2015
Ms. Tran Thi Luong (Hanoi University of Science) and Ms. Pin Hsuan Chu (National Taiwan University) participated in 6th Summer Research Program in Tsukuba and carried out research activities for 2 weeks.
Jun. 22. 2015
Two students, Olivia Cheng and Jeff Usui from Stoney Brook Medicine are participating in summer research at University of Tsukuba.
Jul. 06. 2015
Dr. Keigyo Toh's paper is published in Experimental Animals. link
May. 18. 2015
Mr. Ryusuke Koshida's paper is publihsed in Biochemical and Biophysical Research Communications. link
Apr. 27. 2015
Mr. Ahmed Abdellatif's paper is publihsed in Experimental Animals. link
Apr. 20. 2015
A collaborative paper with Prof. Takayuki Sumida (Tsukuba Univ.) has been published on the web of Arthritis Research & Therapyof . link
Apr. 16. 2015
Dr. Noboru Mizushima from The University of Tokyo visits our laboratory and give a seminar. photo
Mar. 18. 2015
Prof. Hany El-Shemy at Cairo University visits as a guest in our lab. Title" Natural products as potential anti-cancer agents." photo
Mar. 16. 2015
Dr. Tony DeFalco from Cincinnati Children's Hospital Medical Center visits our laboratory and gives a seminar.photo
Jan. 27. 2015
A collaborative paper with Prof. Hiroyuki Ichijyo (University of Toyama) is published on the web of Neuroscience Research. link
2014
Dec.18. 2014
A collaborative paper with Prof. Akihiko Okuda (Saitama Medical University) is published on the web of Stem cells. link
Dec.13. 2014
A collaborative paper with Dr. Wataru Nishimura (National Center for Global Health) is published in Diabetologia. link
Dec.08. 2014
Dr. Michito Hamada won the Young Teacher's Encouragement Award of University of Tsukuba. This Award is presented to the person who got distinguished achievement and contributed to research capability of this university. photo
Nov.19. 2014
A collaborative paper Prof. Takayuki Sumida (Univ. of Tsukuba) is published on the web of Journal of Immunology. link
Nov.14. 2014
Ms. Haruka Nagasaki and Mr. Tokio Katsumata's paper is published in Experimental Animals. link
Nov.11. 2014
A collaborative paper with Prof. Akihiko Okuda (Saitama Medical University) is published on the web of Stem cells. link
Nov.01. 2014
Dr. Andrea Corsinotti has joined our laboratory as an Assistant Professor. He will do collaborative work with Prof. Ian Chambers in University of Edinburgh.
Nov.01. 2014
A collaborative paper with Prof. Satoshi Inoue (Saitama Medical University) is published in Oncogenesis. link
Oct.31. 2014
A collaborative paper with Prof. Gen Yamada (Wakayama Medical University) is published on the web of Proc Natl Acad Sci USA. link
Oct.27. 2014
A collaborative paper with Prof. Nobuyuki Hizawa (Univ. of Tsukuba) is published on the web of Blood.
Oct.1. 2014
A collaborative paper with Dr. Wataru Nishimura (Jichi Medical University) is published in Endocrine Journal . link
Sep.30. 2014
Ms. Tran Thi Nhu Mai received 'Young Scientist Award' and Ms. Pei-Han Tai (National Taiwan University) received 'Excellent Speaker Award' at the 9th Tsukuba Medical Science Research Meeting in Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2014.
Sep.16. 2014
A collaborative paper with Prof. Ikuo Tsunoda(Louisiana State University ) is published on the web of Journal of Neuroimmunology. link
Sep.15. 2014
A collaborative paper with Prof. Takayuki Sumida (Univ. of Tsukuba) is published on the web of Clinical & Experimental Immunology . link
Sep.12. 2014
Dr. Michito Hamada's review articles (in Japanese) (arteriosclerosis) were published in BIO INDUSTRY .link
Aug.29. 2014
Dr. Masayoshi Tojo's paper is published in Plos One. link
Aug.21.2014
A collaborative paper with Dr. Wataru Nishimura (National Center for Global Health) is published in PLoS One. link
Aug.11.2014
Ms. Eleni Karagianni (University of Edinburgh) and Ms.Wei-Ting Wang (National Taiwan University) participated in 5th Summer Research Program in Tsukuba and carried out research activities for 2 weeks. Ms. Eleni won the Best Discussion Award for her presentation on the final day of the program. photo
Aug.02.2014
Ms. Mai Thi Nhu Tran's paper is publihsed in Experimental Animals. link It appears on the cover. link
Jul. 30. 2014
Mr. Hossam Hassan received "Best Participant Award in the International Summer Course RIKEN BRC/Nanjing University 2014" photo
Jul. 26. 2014
Ms. Pei-Han Tai earned a master's degree at National Taiwan University, in the dual master's degree program between the University of Tsukuba and National Taiwan University. She is the first alumna of this program. photo
Jul. 18. 2014
A collaborative paper with Dr. Ikuo Tsunoda (Luisiana State University) is published in Brain, Behavior, and Immunology. link
Jun. 13. 2014
Dr. Susumu Nishimura's paper is published in Journal of Biological Chemistry. link
Jun. 05. 2014
Dr. Masayoshi Tojo's paper is published in Plos One. link
Jun. 02. 2014
Two Dr. Kudofs review articles (in Japanese) (carbohydrates and thrombocytopenia) were published in Journal of Clinical and Experimental Medicine (IGAKU NO AYUMI, Vol.249, No.8) and HEMATOLOGY(KETSUEKINAIKA, Vol.68, No.5).
May. 31. 2014
A collaborative paper with Prof. Ken-ichi Yagami is published in Mammalian Genome. link
May. 12. 2014
Dr. Midori Okamura's paper is published in Experimental Animals. link
May. 12. 2014
A collaborative paper with Prof. Ken-ichi Yagami is published in Experimental Animals. link
Apr. 10. 2014
Dr. Naoki Morito's paper is published in Journal of the American Society of Nephrology through on line. link
Mar. 28. 2014
Dr. Michito Hamada received the poster award at Joint Retreat of University of Tsukuba and Tokyo University of Science.
Feb. 11. 2014
A collaborative paper with Prof. Thierry Walzer (Lyon France) is published in the  Jornal of Experimantal Medicine though on line.
Feb. 07. 2014
A collaborative paper with Prof. Shozo Izui (Univ. of Geneva) is published in the Journal of the American Society of Nephrology though on line. link
Feb. 07. 2014
Dr. Megumi Nakamura received 2013 Excellent Paper Award.
MafB promotes atherosclerosis by inhibiting foam cell apoptosis. Nature Communications (in press)
Feb. 06. 2014
A collaborative paper with Prof. Shunsuke Ishi (Riken Tsukuba) is published in Cell Stem Cell. link
Jan. 23. 2014
A collaborative paper with Prof. Ikuo Tsunoda (Lousiana Sate Univ.) is published in International Journal of Molecular Sciences. link
Jan. 20. 2014
A collaborative paper with Prof. Nobuyuki Hizawa (Tsukuba Univ.) is published in Journal of Immunology though on line. link
Jan. 20. 2014
Dr. Michito Hamada's paper is published on Nature Communications. link press release
2013
Dec. 20. 2013
Professor Satoru Takahashi is awarded research support of The Uehara Memorial Foundation in 2013.
Dec. 01. 2013
Research Associate Hisashi Oishi has promoted to associate professor.
Oct. 31. 2013
A collaborative paper with Prof. Ken-ichi Yagami is published in Experimental Animals. It appears on the cover. link the Cover
Sep. 24. 2013
Ms. Gulibaikelamu Xiafukaiti and Mr. Hossam Mohamed attends our laboratory.
Sep. 02. 2013
Dr. Masatsugu Ema gets promoted to Professor at Siga University of Medical Science.
Aug. 30. 2013
Dr. Takashi Kudo's paper appears on the cover of Blood. link Blood
Jul. 09. 2013
A collaborative paper with Prof. Akihiko Okuda (Saitama Medical Univ.) is published in PLos One. link
Jun. 21. 2013
Dr. Takashi Kudo's paper is published in Blood through on line. link
May. 16. 2013
A collaborative paper with Dr. Masafumi Onodera (National Center for Child Health and Development) is published on the web of Biochemical and Biophysical Research Communications. link
May. 16. 2013
Ms.Yukari Sekiguchi's paper won the article of the year 2012 of Experimental Animals. link photo
Dr. Ken Matsumoto won young investigator presentation award. photo
Apr. 04. 2013
Mr. Tokio Katsumata's paper has been published in Plos One.
Feb. 15. 2013
Professor Satoru Takahashi is awarded research support of The Princess Takamatsu Cancer Research Fund in 2013.
Jan. 30. 2013
Dr. Hisashi Oishi's paper has been published on the web of Journal of Immunology. link
Jan. 04. 2013
A collaborative paper with Prof. Nobuyuki Hizawa (Univ. of Tsukuba) is published on the web of Journal of Immunology. link
2012
Nov. 26, 2012
Research Theme by Professor Satoru Takahashi selected to be conducted in "Kibo" at JAXA . link (pdf,JP)
Nov. 23, 2012
Ms. Miki Shinbo's paper is published on the web of Brain Research.
Oct. 07, 2012
A collaborative paper with Prof. Ken Itoh (Hirosaki Univ.) is published on the web of Free Radical Biology and Medicine. link
Sep. 13, 2012
Dr. Hisashi Oishi's paper has been published on the web of Journal of Biochemistry. link
Aug. 03, 2012
A collaborative paper with Prof. Takayuki Sumida (Tsukuba Univ.) has been published on the web of Arthritis & Rheumatism. link
Aug. 03, 2012
Ms.Yukiri Sekiguchi's paper appears on the cover of Experimental Animals. link
Aug. 01, 2012
Lecturer Masatsugu Ema has promoted to associate professor.
Jul. 18, 2012
Ms. Haruka Takase, Dr. Ken Matsumoto and Ms. Rie Yamadera's paper appears on the cover of Blood. link
Jul. 18, 2012
Dr. Ken Matsumoto and Mr.Takuya Azami's paper appears on the cover of Genesis. link
Jul. 17, 2012
Ms. Pei-Han Tai attends our laboratory. She is the first student of dual degree program between University of Tsukuba and National Taiwan University.
Jul. 13, 2012
Mr.Yuan-Yu Lin from National Taiwan University attends our laboratory. He will stay until September.
Jun. 12, 2012
World-science Leader's Seminar
Dr. Ian Chambers (Institute for Stem Cell Research, Center for Regenerative Medicine, University of Edinburgh )
Seminar Title: Transcription factor interactions in ES cells
photo
May. 23, 2012
Dr. Keigyou Yoh's paper is published in European Journal of Immunology through on line. link
Apr. 26, 2012
Ms. Haruka Takase, Dr. Ken Matsumoto and Ms. Rie Yamadera's paper is published in Blood through on line. link
Apr. 05, 2012
Dr. Ken Matsumoto and Mr. Takuya Azami's paper is published in Genesis through on line. link
Apr. 02, 2012
Ryusuke Koshida, Tran Thi Nhu Mai, Takahiro Manabe, Sayuri Shikata, and Tomoko Fujimori join the lab.
Hiroyuki Ichijo gets promoted to Professor at Medical School University of Toyama.
Mar. 20, 2012
Dr.Nicola Festuccia at the University of Edinburgh visits as a guest in the lab. photo
Feb. 07, 2012
We organized the 10th Anniversary Symposium of Laboratory Animal Resource Center
Prof. Hideyuki Okano (Keio Univ.), Prof. Hiromitsu Nakauchi (Tokyo Univ.), Prof. Masayuki Yamamoto (Tohoku Univ.), and Prof. Masashi Yanagisawa (Tsukuba Univ.) presented their recent progress.
photo
Feb. 01, 2012
A collaborative paper with Prof. Masayuki Masu (Tsukuba Univ.) is on line at Journal of Biological Chemistry. link
Jan.17, 2012
Akiko Fujita's paper on TCV-116 (Candesartan Cilexetil) treatment in a diabetes model is published in Experimental Animals. link
2011
Dec.14, 2011
Mariko Morita's paper on Maf B function in macrophages is published in BMC Systems Biology.