Research

Anatomy and Embryology

Satoru Takahashi Professor
Takashi Kudo Associate Professor
Michito Hamada Associate Professor
Eiji Warabi Assistant Professor
Akihiro Kuno Assistant Professor
Naomi Kuramoto Assistant Professor

Anatomy and Neuroscience

Yosuke Takei Professor
Tetsuya Sasaki Assistant Professor
Suguru Iwata Assistant Professor

Neurobiology

Takashi Shiga Professor
Tomoyuki Masuda Associate Professor

Diagnostic Surgical Pathology

Masayuki Noguchi Professor
Daisuke Matsubara Professor
Junko Kano Assistant Professor

Experimental Pathology

Mitsuyasu Kato Professor
Yukihide Watanabe Assistant Professor
Yukari Okita Assistant Professor
Ling Zheng Assistant Professor
Kunio Kawanishi Assistant Professor

Cognitive and Behavioral Neuroscience

Masayuki Matsumoto Professor
Tadachika Koganezawa Assistant Professor
Hiroshi Yamada Assistant Professor
Jun Kunimatsu Assistant Professor

Molecular Behavioral Physiology

Takeshi Sakurai Professor
Shingo Soya Assistant Professor
Emi Hasegawa Assistant Professor
Arisa Hirano Assistant Professor
Yasutaka Niwa Assistant Professor

Molecular Cell Biology

Kenji Irie Professor
Tomoaki Mizuno Associate Professor
Yasuyuki Suda Assistant Professor

Molecular and Developmental Biology

Makoto Kobayashi Associate Professor

Gene Regulation

Koji Hisatake Professor
Aya Fukuda Associate Professor
Ken Nishimura Associate Professor
Kazuhiko Uchida Associate Professor

Vascular Matrix Biology

Hiromi Yanagisawa Professor
Yoshito Yamashiro Assistant Professor
Kenichi Kimura Assistant Professor
Ryutaro Ishii Junior Assistant Professor
(Yasunori Kanaho) Professor

Molecular Neurobiology

Masayuki Masu Professor
Kazuko Keino-Masu Assistant Professor
Kensuke Shiomi Assistant Professor
Takuya Okada Assistant Professor

Virology (Infection Biology)

(Kyosuke Nagata) Professor
Atsushi Kawaguchi Professor
Yasunori Kanaho Professor
Kohsuke Kato Assistant Professor
Yuji Funakoshi Assistant Professor
Takeshi Sekiya Assistant Professor

Microbiology (Infection Biology)

Kazuya Morikawa Professor
Masatoshi Miyakoshi Associate Professor

Molecular Parasitology (Infection Biology)

(Kyosuke Nagata) Professor
Kiong Ho Associate Professor

Immunology

Akira Shibuya Professor
Kazuko Shibuya Associate Professor
Satoko Tahara Assistant Professor
Chigusa Oda Assistant Professor
Tsukasa Nabekura Assistant Professor
Kazuki Sato Assistant Professor
Kenshiro Matsuda Assistant Professor

Medical Genetics

Emiko Noguchi Professor
Hiroko Miyadera Associate Professor

Molecular and Genetic Epidemiology

Naoyuki Tsuchiya Professor
Aya Kawasaki Assistant Professor

Genome Biology

Masafumi Muratani Professor
(Shinji Fukuda) Visiting Professor
Nozomu Obana Assistant Professor

Regenerative Medicine & Stem Cell Biology

Osamu Ohneda Professor
Toshiharu Yamashita Assistant Professor
Vuong Cat Khanh Assistant Professor
Mizuho Fukushige Assistant Professor

Biomedical Engineering

(Osamu Ohneda) Professor
Hirotoshi Miyoshi Assistant Professor

Laboratory Animal Science

Fumihiro Sugiyama Professor
Seiya Mizuno Associate Professor
Kazuya Murata Assistant Professor
Dinh Thi Huong Tra Assistant Professor
Takatsugu Hirokawa Professor
Ryunosuke Yoshino Assistant Professor

Bioinformatics

Haruka Ozaki Associate Professor
Takaho Tsuchiya Assistant Professor

Stem Cell Therapy

Satoshi Yamazaki Professor
Eiji Mizutani Associate Professor
Hyojung Jeon Assistant Professor

Medical Physics

Takeji Sakae Professor
Hiroaki Kumada Associate Professor
Naohiro Kanda Assistant Professor
Karin Takahashi Assistant Professor
Shunsuke Moriya Assistant Professor
Toshiyuki Terunuma Research Associate

Environmental Biology

Yoshito Kumagai Professor
Yasuhiro Shinkai Associate Professor
Norihiko Ohbayashi Associate Professor
Yumi Abiko Assistant Professor

Environmental Microbiology

(Yoshito Kumagai) Professor
Kaoru Takeuchi Associate Professor

Occupational and Aerospace Psychiatry

Ichiyo Matsuzaki Professor
Shinichiro Sasahara Associate Professor
Yuichi Ohi Assistant Professor
Shotaro Doki Assistant Professor
Daisuke Hori Assistant Professor
Tsukasa Takahashi Assistant Professor

Integrated Study on Health Information

Ryosuke Ohniwa Associate Professor

Medical Education

Flaminia Miyamasu Associate Professor
Brian Purdue Visiting Associate Professor
Keiko Ookawa-Chinzei Assistant Professor
Akiko Hashiguchi Assistant Professor